Benadering
gallery/16832147_648175488640599_76987952844084226_n (small)

De Regenboog heeft een aparte benadering. Speciale kinderen verdienen een speciale aanpak. Wij werken vanuit een aantal begeleidingvaardigheden en het zorgen komt vanuit ons hart. Dit betekent dat wij niet alleen aandacht, ruimte, groei en plezier bieden. Maar begeleidingsvaardigheden inzetten die voor geborgenheid, vertrouwen, veiligheid, samenwerking en liefde zorgen.

gallery/voor de banner

Geborgenheid

Vertrouwen

Samenwerking

Veiligheid

Wij bieden geborgenheid door kinderen hun verhaal te laten doen en een luisterend oor te bieden. Niet te oordelen maar aan te horen. Hun verhaal is bij ons veilig.

Vertrouwen is belangrijk. Een kind durft pas zijn verhaal te doen wanneer er vertrouwen is. Door er steeds opnieuw voor een kind te zijn, groeit de vertrouwensband tussen kind en begeleider.

Samenwerking is van groot belang om iets tot stand te brengen. Er is samenwerking tussen het kind en de begeleiding maar ook met ouders. Wij praten niet over het kind, maar met het kind en betrekken het kind bij zijn proces!

Voordat een kind zich durft te ontwikkelen, dient het zich veilig te voelen. Dit realiseren wij door het kind de ruimte te geven om zich thuis te voelen. Een kind krijgt de tijd om te wennen aan zijn nieuwe omgeving.

Liefde

Wij brengen zorg vanuit ons hart. Dit betekent dat wij met liefde dit werk doen en kinderen dit bij ons ook voelen. Een kind voelt zich gehoord en gezien. Want dat is waar wij voor staan: Het KIND!