De Kruidenhoeve biedt een alternatief betreffende de crisisopvang. Zorgboerderij De Kruidenhoeve heeft als intentie moeilijk opvoedbare kinderen, kinderen met een trauma of kinderen die sociaal-emotionele ondersteuning nodig hebben, een plek te bieden op het gebied van wonen. De intentie van deze opvang is van pedagogische aard, waarbinnen gewerkt wordt aan vaardigheden van het kind. Vaardigheden die in de thuissituatie niet tot uiting komen of niet ontwikkeld kunnen worden. Deze vaardigheden worden onder intensieve begeleiding ontwikkeld en het proces wordt nauwlettend in de gaten gehouden. 

 

Klik hier voor het PDF met uitleg over de vormen van opvang binnen de Kruidenhoeve.

 

Herintegratie-opvang & Semi-opvang
gallery/ariane 11 (small)

De intentie van deze opvang is het ontstressen van de thuissituatie en het stabiliseren van de levens van de betrokkenen en het kind zelf. Door deze opvang te realiseren wordt er niet alleen ingezet op het ontstressen maar wordt tevens het aanleren van vaardigheden als doeleinde gezien. Deze vaardigheden worden ingezet om gedrag regulering tot stand te brengen; het kind wordt vaardigheden aangeleerd om het eigen gedrag te kunnen beïnvloeden en aanpassen. 


De herintegratie-opvang is een vorm van crisisopvang waarbij het zorgproces binnen de gezinssituatie ook belicht wordt. Het kind wordt na een proces binnen de opvang, ge-herintegreerd binnen de thuissituatie met behulp van de aangeleerde vaardigheden en de intensieve begeleiding wordt voortgezet. 


Gezinnen die in een noodsituatie terechtkomen, kunnen een beroep doen op de herintegratieopvang. Een noodsituatie houdt in dat er ingegrepen moet worden om verdere ontregelingen binnen het gezin te minimaliseren. Een noodsituatie is van kracht wanneer ouders aangeven het niet meer te weten en handelingsverlegen te komen zitten. .