gallery/kaartje annie (medium)

Annie Joris

Annie heeft binnen het team een managersrol. Zij kijkt naar casussen vanuit haar wettelijk oog. Daarbij houdt zij de voortgang van iedere cliënt in de gaten en communiceert zij met andere instellingen over de mogelijkheden. Tevens neemt zij verantwoordelijkheid voor de T binnen het KRaGHT-model; Tijdbewaking.

gallery/kaartje miranda (medium)

Miranda Hurkmans

Miranda belicht de pedagogische kant en kijkt vanuit haar moederrol. Door haar persoonlijke ervaring met opvoeden, vertegenwoordigd zij het ouderschap binnen de gezinssituatie. Zij neemt verantwoordelijkheid over de G binnen het KRaGHT- model; het Gezin.

 - Activiteitenbegeleidster -

gallery/kaartje nikki (medium)

Nikki Joris

Vanuit gedragstheorieën worden bepaalde gedragingen geobserveerd en uitgelicht. Ook vertegenwoordigd zij de didactiek binnen de Kruidenhoeve en wordt er gekeken naar het kennisniveau van de cliënt binnen de casus. Zij neemt de verantwoordelijkheid over de K binnen het KRaGHT-model; het Kind.

- Leerkracht SBO - Gedragsspecialist - 

gallery/kaartje rianne (medium)

Rainne Verberne

Rianne is gespecialiseerd in de zorg aan senioren. Rianne kijkt vooral mee met casussen die over oudere zorg gaan. Met de zorg voor drie jongere kinderen, belicht Rianne ook de opvoedkant. Ook Rianne neemt de verantwoordelijkheid over de G; het Gezin binnen het KRaGHT-model.

- Activiteitenbegeleidster  - 

gallery/kaartje wendy

Wendy van Asten

  Wendy kijkt vanuit de doelstellingen. Zij is gespecialiseerd in het opstellen van Zorgleefplannen en bekijkt de casus vanuit de doelstellingen. Ook bekijkt zij of de hulpvraag of doelstelling realistisch is en neemt zij dus verantwoording over de R; Realiteit binnen het KraGHT-model.

- Pedagogisch medewerkerster  - 

gallery/kaartje ivette (medium)

Ivette van de Voort

Ivette kijkt vanuit de T; tijdsbewaking. Zij heeft ervaring met het opstellen van doelen en tijdspad. Ivette zorgt dat de casus binnen een korte tijd wordt besproken en ouders een terugkoppeling ontvangen. Zij draagt zorg voor de T; Tijdsbewaking binnen het KraGHT-model.

- Pedagogisch medewerkerster  - 

gallery/kaartje anke (medium)

Anke Loomans

Er wordt gekeken naar het mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij zowel senioren als junioren. Deze doelstelling neemt Anke op haar binnen de casussen. Anke komt in beeld wanneer er naar bewegingen van cliënten gekeken moet worden. 

- Ergotherapeut  - 

Wie zit er in het zorgteam?
gallery/logo