De Kruidenhoeve biedt een herintegratie-proces aan, waarbij kinderen binnen een (nieuwe) school worden geïntegreerd. Binnen De Regenboog wordt eerst gewerkt aan het pedagogische aspect; namelijk het kind veilig en vertrouwd te laten voelen, laten wennen aan de nieuwe omgeving en een band op laten bouwen met de begeleiding. 

 

Wanneer het pedagogische aspect in balans is, wordt er ingezet op het didactische aspect. Dit betekent dat het kind onderwijs krijgt op zijn/haar niveau en tempo. Dit wordt proces wordt begeleid en in de gaten gehouden door een gedragsdeskundige gespecialiseerd in speciaal onderwijs. 

 

Herintegratie-proces m.b.t. scholing

'Een plek om te groeien'

Wanneer het kind eraan toe is, wordt het kind binnen een (nieuwe) school begeleid. Dit houdt in dat het kind samen met de begeleiding bezoekjes brengt aan de school. Er wordt laagdrempelig gestart om het kind geleidelijk aan terug te begeleiden op school. De Regenboog vormt hierin een belangrijke rol, zij bekijkt hoe het kind reageert op de herintegratie en bekijkt welke stappen er gezet kunnen worden. Het hele pad wordt in samenspraak met ouders en de verantwoordelijke school gerealiseerd.