Bij de Junioren wordt er gewerkt met vaste dagroosters. Deze roosters brengen structuur, ritme en regelmaat. In deze roosters zitten verschillende werkzaamheden verwerkt; werken bij de dieren, werken in de tuin, werken in de verwerking, huishoudtaken, crea-activiteiten, bewegingsoefeningen, koken, spelletjes, bediening en natuurlijk leuke uitjes. Dit wordt allemaal middels duidelijke pictogrammen.

 

Wij werken met vaste roosters om voorspelbaarheid en veiligheid te creeren. Door steeds dezelfde handelen uit te voeren, kunnen cliënten zelfstandigheid en zelfredzaamheid ontwikkelen. Dit is onderdeel van het groeiproces.

 

Junioren opvang
gallery/16832147_648175488640599_76987952844084226_n (small)
gallery/sclera
gallery/img_1193 (small)
gallery/20170722_151155 (small)
gallery/harrie (small)
Pictogrammen
Huiselijke sfeer

Door een huiselijke sfeer te creëren, ontstaat er veiligheid en vertrouwen. Een gezellige hoek met comfortabele stoelen. Ook de huisdieren zorgen voor een huiselijke sfeer en laten cliënten liefde en verantwoordelijkheid voelen. Wanneer er gewerkt wordt aan crea-activiteiten of spelletjes worden gespeeld, wordt er een gezellig muziekje opgezet.

 

gallery/img_1124 (small)
Visuele ondersteuning

Vele activiteiten worden ondersteund door plaatjes en foto's. Dit om per stap duidelijk te kunnen maken hoe de handeling uitgevoerd dient te worden. Het is voor vele cliënten belangrijk om handelingen visueel te maken en in kleine stapjes uit te voeren, dit zodat ze hierin zelfstandigheid kunnen ontwikkelen. 

 

gallery/20171014_161810 (small)
Tijd inzichtelijkheid

Voor cliënten die het fijn vinden om te zien hoeveel tijd er aan een activiteit besteed wordt, kunnen gebruik maken van de timetimer. Deze timetimer laat met een roodvlak de tijd zien. Ook klinkt er een belletje wanneer de opgezette tijd om is.  

 

gallery/9005000012457154
Positieve aanpak

iDe Kruidenhoeve hanteert een positieve aanpak. Dit wil zeggen dat er gewerkt wordt met positieve feedback. Opvallende groeimomenten worden opgemerkt en benoemd. Negatief gedrag wordt genegeerd. Wanneer een cliënt een eigen aanpak behoeft, wordt er een aanpakplan opgesteld die gehanteerd wordt door alle medewerkers.

 

Ook wordt er bij ons rekening gehouden met talentontwikkeling. Wanneer een cliënt uitblinkt in een van onze activiteiten, krijgt hij of zij ruimte deze te ontwikkelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het koken van gerechten en het nemen van de regie of het maken van een mooi schilderwerk. 

 

Activiteitenkaarten
gallery/img_2321

Op de Kruidenhoeve werken wij met activiteitekaarten. Deze kaarten geven uitleg over een bepaalde opdracht; bijvoorbeeld hoe er geschoffeld dient te worden, hoe een crea-opdracht gemaakt moet worden of hoe de was opgevouwen dient te worden. Deze activiteitenkaarten vormen de leidraad voor de uitleg die aan cliënten geven wordt. Op deze manier wordt de uitleg steeds op dezelfde wijze gegeven en onstaat er eenduidigheid. 

 

 

Zorgleefplannen

Op zorgboerderij de Kruidenhoeve werken wij met zorgleefplannen. Op deze manier bieden wij zorg op maat!

In dit zorgleefplan wordt per cliënt beschreven aan welke doelen zij werken tijdens de gekozen opvang. Op deze doelen wordt de voortgang gerapporteerd. De zorgleefplannen worden in samenspraak met ouders geschreven. Ouders kunnen aangeven aan welke doelen zij hun kind graag zien werken. Wanneer er een half jaar aan deze doelen is gewerkt, wordt er een evaluatie geschreven. Er wordt per ontwikkelingsgebied gekeken welke groei er plaats heeft gevonden en dit wordt als beginsituatie genomen voor het volgende ZLP.