Wat is een zorgteam?

Een zorgteam is een team dat zich buigt over casussen. Binnen dit team worden verschillende casussen besproken over cliënten die bij ons zorg afnemen. De Kruidenhoeve kiest ervoor om een casus met meerdere deskundige te bespreken, zodat er een compleet beeld ontstaat. Deze wordt vanuit verschillende invalshoeken bekeken en hierna wordt er een advies uitgebracht.

 

Wat gebeurt er met mijn casus?

Wanneer een collega een casus inbrengt met toestemming van de ouders, wordt deze in het Zorgteam neergelegd. Het Zorgteam gaat met de hulpvraag aan de slag. Dit wordt binnen het Zorgteam besproken en er wordt een advies opgesteld. Het proces van deze casus wordt vastgelegd en er wordt een rapport opgesteld. De rapportage mag in worden gezien door ouders en de mentor van de cliënt. 

 

Wie zitten er in het Zorgteam?

Het zorgteam bekijk casussen vanuit ons eigen proces-model: KRaGHT. K staat voor het Kind, R staat voor Realistisch, G staat voor Gezin, H staat voor Haalbaar en T staat voor Tijdbewaking. Iedere medewerker binnen het Zorgteam neemt de verantwoordelijkheid van een uitgangspunt, op deze manier worden verschillende gebieden bekeken en bewaakt. 

 

Zorgteam
gallery/logo