De Kruidenhoeve

Buiten- en naschoolse opvang

Doelgroep


-    Kinderen/ jeugdigen met een verstandelijke/ geestelijke beperking
-    Kinderen/ jeugdigen met het downsyndroom
-    Kinderen/ jeugdigen met autisme of aanverwante stoornis

Werkwijze

Desgewenst halen wij de kinderen/ jeugdigen thuis of op school op.
Door een vaste begeleidster word je hartelijk ontvangen en hierna zullen wij samen het programma van die dag bespreken.
Het programma zal veelal in het teken staan van activiteiten op en rondom onze zorgboerderij waarbij de dieren en de natuur centraal zullen staan.
In het knutselatelier kunnen wij naar hartenlust creatief bezig zijn met verschillende uitdagende materialen, waarbij alle seizoenen aan bod zullen komen.
Voor de kook- en bak liefhebbers hebben wij een grote professionele keuken ter beschikking waar wij voor lekkere hapjes kunnen zorgen.
In een gezellige en informele sfeer werken wij, voor de kinderen/ jeugdigen vaak onbewust, aan de individuele en groeps- doelen. Ook hebben wij eigen vervoer ter beschikking waarmee wij passende uitjes maken. Wij bieden de kinderen/ jeugdigen de rust en structuur die ze nodig hebben zodat ze ontspannen en voldaan weer naar huis gaan.

Aanbod

De buitenschoolse en naschoolse opvang vindt plaats op woensdag en op zaterdag op onze eigen schitterende locatie in Milheeze.
Woensdag van 14.00-16.30uur (In overleg kan het kind/jeugdige op school opgehaald worden).
Zaterdag van 10.00-16.00uur
De groep bestaat uit maximaal 8 kinderen zodat wij begeleiding op maat kunnen aanbieden.

Vervoer

De Kruidenhoeve beschikt over eigen taxibusjes, waardoor vervoer in overleg tot de mogelijkheden behoort.

Indicatie

Om voor deze buiten- of naschoolse opvang (eventueel inclusief vervoer) in aanmerking te komen, is een indicatie nodig van de gemeente waar je woont. Hiervoor kun je terecht bij het zorgloket van de gemeente. Middels een WLZ-PGB of via een JW of WMO-indicatie kan er zorg ingekocht worden.

De Kruidenhoeve

Zorgaanbod

Seniorenopvang bij de Kruidenhoeven in Milheeze

Seniorenopvang

Meer informatie
Autisme, ADHD, verstandelijke beperking, psychische of pychiatirsche hulpvraag

Dagbesteding voor (jong) volwassenen

Meer informatie
Stageplaatsen dagbesteding voor scholieren die op het voortgezet speciaal onderwijs zitten

VSO Stageplaatsen dagbesteding

Meer informatie
Voor kinderen met downsyndroom, verstandelijke of geestelijke beperking, autisme of aanverwante stoornissen

Professionele logeeropvang in het weekend

Meer informatie
Voor kinderen, jeugd of jong volwassenen om voor te breiden op begeleid zelfstandig wonen of waarvan de thuissituatie even onlast dient te worden

Professionele logeeropvang door de week

Meer informatie
Voor kinderen met het downsyndroom, een verstandelijke/ geestelijke beperking of met autisme of aanverwante stoornissen

Buiten en naschoolse opvang

Meer informatie