De Kruidenhoeve

Visie

Onze visie luidt:
Door zorg op maat te bieden krijgen al onze zorgvragers de kans om samen met gedreven professionals aan hun eigen hulpvraag te werken, achteruitgang te beperken en zo meer levensvreugde en rust te creëren. Iedereen is welkom, levensbeschouwing is hierbij niet van belang.
Van elkaar kun je leren!

Kernwaarde daarvoor zijn:

  1. Betrouwbaarheid: wij houden ons aan de afspraken, doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. 

  2. Respect: wij geven iedereen zoveel mogelijk de ruimte om zichzelf te zijn en wij benaderen iedereen met wie wij in aanraking komen op een waardige manier. Wij zorgen ervoor dat zowel zorgvragers als medewerkers met een voldaan en positief gevoel de dag af kunnen sluiten.

  3. Vernieuwing: wij durven af te wijken van de normale gang van zaken door creatief te zijn, gebruik te maken van al onze kwaliteiten. Wij staan open voor de mening van een ander om tot verbetering te komen. Samen staan we sterk.

  4. Inlevingsvermogen: wij kruipen in de huid van de ander, hebben begrip voor wat hij/zij doet en zijn betrokken. 

  5. Vertrouwen: door eerlijk en wederzijds respect bouw je een vertrouwensband op. Wij verstevigen de relaties met onze zorgvragers en medewerkers op een open en oprechte manier.

  6. Professionaliteit: wij zetten al onze vakkennis en deskundigheid in om de zorg zo optimaal mogelijk te kunnen aanbieden. En blijven vakbekwaam door vakliteratuur, cursussen, scholing of lezingen te volgen.

  7. Structuur: Door een vast dagprogramma, duidelijke regels, passende communicatievormen en een vast team bieden we een structuur, zekerheid en veiligheid.