De Kruidenhoeve

Professionele logeeropvang in het weekend

Doelgroep

-    Kinderen/ jeugdigen met een verstandelijke/ geestelijke beperking
-    Kinderen/ jeugdigen met het down-syndroom
-    Kinderen/ jeugdigen met autisme of aanverwante stoornis(sen)

Werkwijze

Met een op maat gemaakt logeerprogramma, welke vooraf wordt toegestuurd, word je voorbereid op het logeerweekend.
Door een vast team van professionals word je hartelijk ontvangen.
In een gezellige en informele sfeer werken wij aan de individuele -en groepsdoelen. Daarbij maken wij graag gebruik van de natuurlijke en dierrijke omgeving van De Kruidenhoeve, welke een scala aan leuke en uitdagende activiteiten met zich mee brengt. Ook hebben wij eigen vervoer ter beschikking waarmee wij passende uitjes maken. Het gehele weekend bieden wij de kinderen/ jeugdigen de rust en structuur die ze nodig hebben, zodat ze ontspannen en voldaan weer naar huis gaan.

Aanbod

Een keer in de vier weken vind er een logeerweekend plaats van vrijdag 16.00 uur tot en met zondag 16.00 uur.
Het zijn vaste groepen en de logees hebben tijdens dat weekend een eigen slaapkamer welke tevens zijn voorzien van een eigen badkamer.

De groepen zijn onderverdeeld in:
Boys
Girls
Mixed (jongens en meiden bij elkaar)
special (kinderen met het Syndroom van Down)

Indicatie

Om voor deze logeeropvang (eventueel inclusief vervoer) in aanmerking te komen, is een indicatie nodig van de gemeente waar je woont. Hiervoor kun je terecht bij het zorgloket van de gemeente. Middels een WLZ-PGB of via een JW of WMO-indicatie kan er zorg ingekocht worden.

De Kruidenhoeve

Zorgaanbod

Seniorenopvang bij de Kruidenhoeven in Milheeze

Seniorenopvang

Meer informatie
Autisme, ADHD, verstandelijke beperking, psychische of pychiatirsche hulpvraag

Dagbesteding voor (jong) volwassenen

Meer informatie
Stageplaatsen dagbesteding voor scholieren die op het voortgezet speciaal onderwijs zitten

VSO Stageplaatsen dagbesteding

Meer informatie
Voor kinderen met downsyndroom, verstandelijke of geestelijke beperking, autisme of aanverwante stoornissen

Professionele logeeropvang in het weekend

Meer informatie
Voor kinderen, jeugd of jong volwassenen om voor te breiden op begeleid zelfstandig wonen of waarvan de thuissituatie even onlast dient te worden

Professionele logeeropvang door de week

Meer informatie
Voor kinderen met het downsyndroom, een verstandelijke/ geestelijke beperking of met autisme of aanverwante stoornissen

Buiten en naschoolse opvang

Meer informatie