De Kruidenhoeve

Kwaliteitsmanagement

Als zorgboerderij voldoen we voor de dagbesteding/ dagopvang en het wonen aan het kwaliteitssysteem van de Federatie Landbouw en Zorg welke HKZ waardig is. Op deze manier kijken wij met een kritische blik naar ons eigen bedrijf en willen wij de kwaliteit hoog houden. De arbeidsinspectie, het ministerie van VWS, cliëntenorganisatie PerSaldo, de met ons samenwerkende zorginstellingen en de zorgverzekeraars Nederland onderschrijven vanuit hun discipline dit kwaliteitsborgingssysteem voor de zorgboerderijen.
Zo ook voldoen we aan het zoönosen keurmerk.
Op deze manier kunnen we aantonen dat we maatregelen nemen om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken.
Zoönosen zijn ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn. Steeds vaker worden dierhouders waarbij de dieren in aanraking komen met mensen geconfronteerd met de vraag welk risico de dieren vormen voor de bezoekers.