De Kruidenhoeve

Dagbesteding voor (jong) volwassenen

Doelgroep

 • Mensen met een verstandelijke beperking
 • Psychische/ psychiatrische hulpvraag
 • Autisme/ ADHD
 • Mensen met een lichte lichamelijke beperking
 • Mensen met een NAH (niet aangeboren hersenletsel)
Mochten er andere zorgvragen binnenkomen dan wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn, wij proberen voor iedereen een plekje te creëren.

Werkwijze

Na een eerste kennismaking en rondleiding volgt het intakegesprek. Tijdens dit gesprek zullen wij samen kijken naar de mogelijkheden en wensen. Deze gegevens worden gebruikt voor het opstellen van een passend dagprogramma. Deze maken wij schriftelijk of middels picto's duidelijk.
Wij werken dagelijks met 4 activiteiten- blokken waardoor het programma voor iedereen er als volgt uit zal zien.

09.00 ontvangst en doornemen van dagprogramma
09.15 blok 1
10.15 pauze
10.30 blok 2
12.00 pauze
12.45 blok 3
14.30 pauze
14.45 blok 4
15.45 afsluiting

Iedereen heeft zijn/ haar eigen programma.
Na een maand volgt een evaluatie (desgewenst met ouders/ wettelijke vertegenwoordigers erbij). Eventuele aandachtspunten worden meegenomen en de doelen voor de komende periode stellen wij samen op. Hierna volgt een halfjaarlijkse en een jaarlijkse evaluatie. Op deze manier houden wij het proces goed in de gaten en bieden wij ruimte voor inspraak en inbreng. ‘Middels een juiste aanpak en echte aandacht voor de mensen kunnen wij de zorg en begeleiding geven die ook echt nodig is.’
Begeleid door een enthousiast team van zorg professionals, vrijwilligers en stagiaires die altijd klaar staan om te helpen of een luisterend oor te bieden, zullen wij werken aan individuele doelen.
Hiermee vergroten wij het gevoel van eigenwaarde en levensvreugde en stimuleren wij ritme, regelmaat en waar mogelijk een stukje verantwoordelijkheid.

Aanbod

Wij bieden zowel arbeidsmatige als belevingsgerichte activiteiten aan en dat is juist ook onze kracht. Op deze manier spelen wij in op de behoeftes én mogelijkheden van de deelnemers en behalen wij in een veilige omgeving successen. Hierdoor is groei en ontplooiing mogelijk en werken wij toekomstgericht. Wij zijn van mening dat je van elkaar kunt leren door elkaar in zijn/haar waarde te laten en te ondersteunen daar waar mogelijk.

Het activiteiten aanbod is zeer gevarieerd en beweegt met de seizoenen mee.
De volgende werkgebieden staan bij De Kruidenhoeve centraal:
 • Tuin en kas werkzaamheden: zaaien- ompoten- verspenen, oogsten, schoffelen, harken, vegen.
 • Dieren verzorgen: knuffelen, borstelen, voeren, wei en stallen schoonmaken.
 • Huishoudelijke klusjes: koken, bakken, afwassen, poetsen, strijken, bedden verschonen.
 • Horecawerkzaamheden: koken, bakken, serveren, afrekenen, sociale contacten aangaan, terrasdienst.
 • Creatieve vormgeving: schilderen, klei, keramiek, bloemschikken, muziek, dans.
 • Houtbewerking: zagen, schuren, verven, terrein onderhoud.
Dit alles wordt uiteraard afgewisseld met ontspannende activiteiten zoals bijvoorbeeld wandelen, zwemmen, gezelschapsspelletjes, tv kijken.
Alle activiteiten zijn gericht op het welbevinden en daar waar mogelijk het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid met oog op de toekomst.
Daarnaast vinden wij het groepsproces erg belangrijk, dit optimaliseren wij door regelmatig een uitje te plannen om zo op een informele manier samen met elkaar om te gaan.

Lunch

Wij verzorgen kosteloos dagelijks tijdens de lunch, voor alle deelnemers een verse kop soep, thee, melk en koffie. Je mag zelf je lunchpakketje meenemen.

Vervoer

De Kruidenhoeve beschikt over eigen taxibusjes, waardoor vervoer in overleg tot de mogelijkheden behoort.

Indicatie

Om voor deze dagbesteding (eventueel inclusief vervoer) in aanmerking te komen, is een indicatie nodig van de gemeente waar u woont. Hiervoor kunt u terecht bij het WMO-loket van de gemeente. Middels een WLZ-PGB of via een WMO-indicatie kan er zorg ingekocht worden.

De Kruidenhoeve

Zorgaanbod

Seniorenopvang bij de Kruidenhoeven in Milheeze

Seniorenopvang

Meer informatie
Autisme, ADHD, verstandelijke beperking, psychische of pychiatirsche hulpvraag

Dagbesteding voor (jong) volwassenen

Meer informatie
Stageplaatsen dagbesteding voor scholieren die op het voortgezet speciaal onderwijs zitten

VSO Stageplaatsen dagbesteding

Meer informatie
Voor kinderen met downsyndroom, verstandelijke of geestelijke beperking, autisme of aanverwante stoornissen

Professionele logeeropvang in het weekend

Meer informatie
Voor kinderen, jeugd of jong volwassenen om voor te breiden op begeleid zelfstandig wonen of waarvan de thuissituatie even onlast dient te worden

Professionele logeeropvang door de week

Meer informatie
Voor kinderen met het downsyndroom, een verstandelijke/ geestelijke beperking of met autisme of aanverwante stoornissen

Buiten en naschoolse opvang

Meer informatie