De Kruidenhoeve

Professionele logeeropvang door de week maandag t/m vrijdag

Doelgroep

-    Kinderen/jeugdigen/ jongvolwassenen die voorbereid willen worden op begeleid zelfstandig wonen.
-    Kinderen/ jeugdigen/ jongvolwassenen waarvan de thuissituatie even ontlast dient te worden.

Werkwijze

Na school, werk of dagbesteding kom je naar de logeerboerderij van De Kruidenhoeve. Deze biedt een huiselijke sfeer en een veilige plek om tot rust te komen en te werken aan individuele en groepsdoelen.
Bij ‘thuiskomst’ staat er drinken met iets lekkers klaar en zullen wij de dag bespreken. Dan gaan wij voorbereidingen treffen voor het avondeten. Alle logees dragen op zijn/ haar manier een steentje bij aan de huishoudelijke taken.
Uiteraard is er ook tijd voor jezelf, dit kan in de groepsruimte maar ook op je eigen slaapkamer.
Er wordt daar waar mogelijk gezamenlijk gegeten.
Na het eten ruimen wij alles op en vind er desgewenst nog een groepsactiviteit plaats. Er wordt wat gedronken en er is weer ruimte voor eigen inbreng. Dat kan van alles zijn, lekker even tv kijken, muziek maken, creatief bezig zijn.
De begeleiding helpt en ondersteund bij de persoonlijke verzorging.
De bedtijden zijn in onderling overleg afgesproken, hierin worden naar wens ook de vaste rituelen van thuis doorgezet.
Er blijft altijd 1 begeleider slapen waar je gedurende de gehele nacht op terug kan vallen mocht dit nodig zijn.

De volgende ochtend wordt iedereen weer geholpen met de persoonlijke verzorging en gaan wij na het ontbijt weer naar school, werk of dagbesteding (dit is ook mogelijk binnen De Kruidenhoeve).

Aanbod

Van maandag tot en met zondag kunnen wij logees ontvangen.
Dit kan zijn voor 1 nacht in de week maar ook meerdere nachten zijn mogelijk. Dit is afhankelijk van de wens en indicatie.

Indicatie

Om voor deze logeeropvang (eventueel inclusief vervoer) in aanmerking te komen, is een indicatie nodig van de gemeente waar je woont. Hiervoor kun je terecht bij het zorgloket van de gemeente. Middels een WLZ-PGB of via een JW of WMO-indicatie kan er zorg ingekocht worden.

De Kruidenhoeve

Zorgaanbod

Seniorenopvang bij de Kruidenhoeven in Milheeze

Seniorenopvang

Meer informatie
Autisme, ADHD, verstandelijke beperking, psychische of pychiatirsche hulpvraag

Dagbesteding voor (jong) volwassenen

Meer informatie
Stageplaatsen dagbesteding voor scholieren die op het voortgezet speciaal onderwijs zitten

VSO Stageplaatsen dagbesteding

Meer informatie
Voor kinderen met downsyndroom, verstandelijke of geestelijke beperking, autisme of aanverwante stoornissen

Professionele logeeropvang in het weekend

Meer informatie
Voor kinderen, jeugd of jong volwassenen om voor te breiden op begeleid zelfstandig wonen of waarvan de thuissituatie even onlast dient te worden

Professionele logeeropvang door de week

Meer informatie
Voor kinderen met het downsyndroom, een verstandelijke/ geestelijke beperking of met autisme of aanverwante stoornissen

Buiten en naschoolse opvang

Meer informatie